Program
Część I
AUTENTYCZNOŚĆ W BIZNESIE
Tożsamość kobiety jako fundament budowania świadomego wizerunku zawodowego.
 • Wyznaczanie standardów w świecie biznesu – jak stać się świadomą liderką dzięki konsekwencji i autentyczności w podejmowanych działaniach.
 • Praca lidera to nieustanny proces doskonalenia się – jak naturalnie wybierać ścieżki rozwoju i wyznaczać coraz bardziej śmiałe granice własnych możliwości.
 • Sukces pełną piersią – jak skutecznie realizować cele zawodowe, sięgać wyżej i osiągać prawdziwy sukces i żyć w zgodzie ze samą SOBĄ – spojrzenie Kasi Sokołowskiej.
 • Profesjonalizm, wizerunek i postrzeganie samej siebie – jako podstawa do nawiązywania i utrzymywania wieloletnich relacji biznesowych, czyli cechy kobiety biznesu.

Marta Klepka

Kasia Sokołowska

                                                                                 PRZERWA KAWOWA
Część II
ZAUFANIE JAKO KAPITAŁ
Silna marka osobista. Jak konkurować wiarygodnością i zaufaniem w fejkowym świecie?
 • Od powszechnego autolansu do świadomego i mądrego zarządzania wpływem na własne życie i ludzi, których spotykamy.
 • Marka osobista jako efekt odpowiedzialnej komunikacji - 7 Złotych Zasad budowania wpływu w relacjach zawodowych silnych zaufaniem i świadome kreowanie doświadczeń i emocji, które wywołuje nasza marka osobista w otoczeniu biznesowym i prywatnym.
 • Relacje oparte na zaufaniu – jak budować z partnerami biznesowymi długofalowe relacje bazujące na wzajemnych korzyściach typu win-win.
 • Zaufanie jako kluczowy kapitał w czasie kryzysu – jak wykorzystać naszą reputację jako gwarant spójności i integralności biznesu w oczach kontrahentów oraz jak dzięki zaufaniu budować koalicje i szukać sprzymierzeńców w czasie kryzysu.

Joanna Malinowska-Parzydło

Sebastian Kotow

                                                              LUNCH I INTEGRACJA NETWORKINGOWA
Część III
MINDFULNESS, CZYLI NOWE PODEJŚCIE W BIZNESIE
DNA kobiecego sukcesu. Mądre zarządzanie własną energią życiową.
 • Na ile sposób, w jaki funkcjonujemy wspiera, a na ile sabotuje naszą efektywność i jak świadome zarządzanie energią na poziomie fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym przekłada się na efektywność biznesową?
 • Typologia Kobiet pod względem zarządzania ich własną energią; zasady, które wspierają świadome zarządzanie energią na poziomie fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym.
 • Mindfulness jako narzędzie lidera – co to jest podejście mindfulness i dlaczego należy konstytuować je jako kluczową kompetencję liderów nowoczesnej organizacji.
 • Nowoczesne techniki uważności – jak ćwiczyć w sobie umiejętność konstruktywnego reagowania w sytuacjach intensywnego stresu, aby trafnie oceniać sytuacje biznesowe wymagające błyskawicznych decyzji.

Małgorzata Czernecka

                                                                                 PRZERWA KAWOWA
Część IV
ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO
Zasady stosowania nowoczesnego leadershipu i naturalne atrybuty liderki.
 • Intuicja jako talent w biznesie – jak budować swój sukces w oparciu o pasję, wizję i zaufanie do swoich kompetencji. Przykład wykorzystania indywidualnych predyspozycji do realizacji zawodowego marzenia – KOSSMANN FASHION.
 • Komunikacja oparta na wartościach – jak udzielać pracownikowi konstruktywnej informacji zwrotnej i prowadzić z nim otwarty dialog prowadzący do lepszej współpracy.
 • Jak zbudować autorytet oraz wykazać się potrzebnymi jak nigdy wcześniej kompetencjami: intuicją, siłą i odwagą, które są podstawami świadomego przywództwa?
 • Turkusowe zarządzanie jako odpowiedź na rynek pracownika – dlaczego kultura organizacyjna staje się najsilniejszym argumentem budującym lojalność pracownika i jak wdrożyć w swojej pracy rozwiązania inspirowane turkusowymi organizacjami.

Iwona Kossmann

Paulina Smaszcz-Kurzajewska