Mindfulness – jak zacząć wdrażać praktyki kontemplacyjne w organizacji?

Zastosowanie techniki uważności przenika w coraz głębsze sfery ludzkiego funkcjonowania. Podejście kontemplacyjne zyskuje popularność w kręgach związanych z pracą, biznesem i różnego rodzaju organizacjami. Mindfulness – czym jest i jak wpływa na nasze życie osobiste i zawodowe? Czy nowy sposób zarządzania czasem i własną energią życiową może przełożyć się na efektywność przedsiębiorstwa? Mindfulness – co oznacza to pojęcie dla menadżerek, liderek zespołów i profesjonalistek świadomie kreujących swoją biznesową tożsamość?

Mindfulness – co oznacza to pojęcie?

Rozważania na temat mindfulness – czym jest i w jakich obszarach naszego życia znajduje zastosowanie – należy rozpocząć od zrozumienia teoretycznego podłoża idei koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili. Julia E. Wahl, współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Mindfulness, podkreśla, że uważność często jest nadużywana i źle interpretowana. Mindfulness – co oznacza to pojęcie zdaniem ekspertki? Julia E. Wahl definiuje uważność jako proces dostrzegania tego, co dzieje się w nas, naszych umysłach, ciałach, a także w naszym otoczeniu i relacjach międzyludzkich. To także powracanie do chwili obecnej, przypominanie o jakościach, jakie chcemy w sobie i w świecie kultywować.

Mindfulness – jak ćwiczyć uważność, aby regulować własne emocje?

Mindfulness – czym jest dla współczesnej kobiety sukcesu? Postawa kontemplacyjna pozwala na zrozumienie źródeł tego, co powoduje trudności w naszym życiu i aktywne zaangażowanie się w zmniejszanie i zapobieganie tym trudnościom. Ponadto, jak podaje Julia E. Wahl, technika uważności umożliwia generowanie tego, co wzmacnia nas i innych ludzi. To bardzo precyzyjne podejście, które zakłada zarówno wzmacnianie procesów poznawczych (pamięci i koncentracji), jak i regulację emocji (w tym stresu). Mindfulness – czy pomaga osiągnąć równowagę wewnętrzną? Zdaniem Julii E. Wahl praktykowanie uważności to także pamiętanie o wartościach które mają przyświecać naszym działaniom, abyśmy nie zatracili się w naszej aktywności (i w naszych emocjach).

Mindfulness – jak zacząć praktykować to podejście, aby podnieść poziom swoich kompetencji menedżerskich?

Praktyka uważności może spowodować, że staniemy się inspirującymi liderami, a nie tylko naśladowcami, nawet jeśli wiąże się to z modelem przywództwa wypracowanym na spokojnej drodze – poprzez koncentrację i determinację. Mindfulness – jak ćwiczyć uważność, aby zwiększyć swoją samoświadomość? Jonathan Leighton, dyrektor wykonawczy Organizacji na rzecz Zapobiegania Intensywnemu Cierpieniu, podkreśla, że kluczem do świadomego, etycznego życia jest otwarty umysł (lecz krytyczny w ocenie nowych informacji), regularne praktykowanie medytacji i rozpoznawanie własnych emocjonalnych czynników wyzwalających (ang. triggers), co pozwala stać się mniej reaktywnym. Zdaniem Jonathana Leightona etyczny lider stara się zrozumieć położenie, motywacje i obawy drugiej osoby.

Mindfulness – czym jest ta zdobywająca coraz szersze grono zwolenników technika uważności?

Regularna praktyka mindfulness wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne oraz sprawne funkcjonowanie organizacji. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej podejście kontemplacyjne jest odpowiedzią na coraz szybsze tempo życia i presję, by być w nieustannym ruchu. Mindfulness – czy pomaga zredukować wewnętrzne i zewnętrzne napięcia występujące bardzo często w organizacjach, w których stosuje się modele zarządzania oparte na efektywności służącej jeszcze większym zyskom? Julia E. Wahl podkreśla, że uważność może być pomocna zarówno w niwelowaniu trudności napotykanych na drodze zawodowej, jak i w uświadamianiu sobie, gdzie leży problem.

Mindfulness – jak ćwiczyć uważność w miejscu pracy?

Komunikacja w biznesie staje się nieefektywna, gdy ludzie skupiają na potencjalnych zagrożeniach, celach strategicznych i wyrażaniu frustracji, nie biorąc pod uwagę uczuć innych, ich punktu widzenia i relacji z nimi. Mindfulness – jak zacząć wdrażać praktyki kontemplacyjne w organizacji? Jamie L. Baum i Russell Kolts za filary uważnego podejścia do relacji biznesowych uważają: wrażliwość, życzliwość, pomocną motywację, empatię, nieosądzanie, wytrzymałość na cierpienie i asertywność. Komunikacja w organizacji bazująca na powyższych wartościach umożliwia utrzymywanie partnerskich relacji, wyrażanie uczuć i intencji w konstruktywny sposób oraz efektywnie dążenie do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa.

Mindfulness – czy pomaga budować długotrwałe relacje biznesowe?

Mindfulness – co oznacza to pojęcie dla współczesnej kobiety sukcesu? Mindfulness – jak zacząć praktykować uważność, by podnieść poziom swoich kompetencji menedżerskich? W jaki sposób technika uważności przekłada się na efektywność biznesową? Mindfulness – czy pomaga wzmacniać umiejętność konstruktywnego reagowania w sytuacjach intensywnego stresu? Mindfulness – jak ćwiczyć uważność, aby trafnie oceniać sytuacje biznesowe wymagające błyskawicznych decyzji? Dowiedzą się tego Państwo uczestnicząc w ogólnopolskim Kongresie Liderek Biznesu, który odbędzie się 13 czerwca 2019 roku w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia jest samoświadomość jako kapitał współczesnej kobiety sukcesu.