Jak zostać kobietą biznesu?

Nieustanny rozwój technologiczny, automatyzacja, powszechny dostęp do wiedzy, błyskawiczny przepływ informacji i nieprzewidywalność zmian zachodzących w otoczeniu – te i inne towarzyszące im zjawiska współczesnego świata stawiają przed kobietami sukcesu wiele wyzwań. Aby przetrwać na wymagającym rynku, biznes dla kobiet powinien wyróżniać się innowacyjnością, jakością, tempem działania i umiejętnością zarządzania różnicami pokoleniowymi. Jakie są kluczowe kompetencje liderki nowoczesnej organizacji i jak zostać kobietą biznesu, budującą swój sukces w oparciu o pasję, wizję i zaufanie do swoich umiejętności?

Biznes dla kobiet – jak budować trwałe relacje i wzmacniać zaangażowanie współpracowników?

Wraz z dynamicznymi zmianami w świecie biznesu dla kobiet stopniowo wyłania się nowy model ekonomii zorientowanej na człowieka i otaczające go środowisko. Liderki zespołów muszą podtrzymywać wysokie zaangażowanie pracowników i przyciągać najlepszych kandydatów do swojej organizacji, aby utrzymać wiodącą pozycję przedsiębiorstwa na wciąż rozwijającym się rynku. Kobieta biznesu stawiająca czoła wyzwaniom ery digitalizacji  powinna także wypracować nowe podejście do zarządzania personelem, bowiem zadowolenie i dobrostan ludzi przekłada się ma ich lojalność i zaangażowanie. Pracownicy wierzący w misję organizacji kształtują wizerunek marki pracodawcy, co wpływa na wyniki przedsiębiorstwa. Jak zostać kobietą biznesu, która potrafi budować trwałe relacje i wzmacniać zaangażowanie pracowników? Realizację tego celu umożliwia kreowanie biznesowej tożsamości z pomocą praktyk mindfulness.

Świadome przywództwo – naturalne atrybuty liderki pozwalające rozwijać biznes dla kobiet

Uważność (ang. mindfulness) ma wiele definicji, choć ich istota w większości jest wspólna. Wiesława Serkowska, psycholog biznesu, coach przywództwa i zespołów oraz superwizor coachingu, wyjaśnia, że uważność to stan bycia w pełni obecnym i świadomym tego, co się dzieje w danym momencie. Podejście mindfulness to pozbawione ocen dostrzeganie własnych myśli, emocji i doznań zmysłowych w konkretnych sytuacjach oraz postrzeganie i świadomość tego, co nas otacza. Wiesława Serkowska podkreśla, że uważność odpowiada na potrzeby oraz wyzwania współczesnego świata biznesu dla kobiet. Świadome przywództwo nie tylko pozwala budować trwałe relacje i wzmacniać zaangażowanie pracowników, ale też dostrzegać nawet subtelne zjawiska oraz zmiany zachodzące w otoczeniu. W środowisku biznesu uważność bywa utożsamiana ze zdolnością koncentrowania się na wykonywanych zadaniach. Choć zarządzanie uwagą jest bardzo ważną umiejętnością – to tylko jeden z aspektów świadomego przywództwa.

Co kobieta biznesu może wnieść na trudny rynek pracownika?

W jaki sposób kobiety sukcesu mogą zmienić perspektywę patrzenia na rolę liderek w organizacji z pomocą podejścia mindfulness? Jak zostać kobietą biznesu zarządzającą relacjami opartymi na autentyczności, zaufaniu i intuicji? Wiesława Serkowska proponuje wprowadzanie elementów praktyki uważności podczas spotkań zespołu. Dobrym momentem na trening uważności jest początek zebrania – wówczas pracownicy przez kilka minut przebywają w ciszy. Czas ten warto przeznaczyć na skupienie się na oddechu i uspokojenie myśli. Wiesława Serkowska podkreśla, że kobieta biznesu chcąca rozwijać swoje kompetencje menadżerskie powinna tworzyć kulturę otwartej komunikacji i informacji zwrotnej, uwzględniając zasady komunikacji opartej na języku opisu i spostrzeżeń oraz zdolności uważnego słuchania. Jak kobiety sukcesu mogą wdrażać podejście kontemplacyjne w organizacji na wymagającym i wciąż rozwijającym się rynku pracownika? Przede wszystkim należy zachęcać swój zespół do refleksyjnej praktyki w zakresie ważnych zagadnień i dylematów. Wiesława Serkowska dodaje, że kobieta biznesu stawia fundamentalne pytania jako obiekt kontemplacji i motywuje współpracowników do poszukiwania najważniejszych wartości łączących członków zespołu.

Obszary rozwoju współczesnej kobiety sukcesu

W jaki sposób kobieta biznesu może wykorzystać indywidualne predyspozycje do realizacji zawodowego marzenia? Czy turkusowe zarządzanie i świadome przywództwo to odpowiedź na rynek pracownika? Jak zostać kobietą biznesu? Dowiedzą się tego Państwo uczestnicząc w ogólnopolskim Kongresie Liderek Biznesu, który odbędzie się 13 czerwca 2019 roku w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia jest samoświadomość jako kapitał współczesnej kobiety sukcesu. Uczestnicy kongresu poznają nowoczesne techniki uważności i dowiedzą się, w jaki sposób podejście mindfulness może wspierać biznes dla kobiet. Prelegenci przedstawią obszary rozwoju współczesnej kobiety biznesu i pokażą, jak rozwijać kompetencje niezbędne na zmieniającym się rynku pracownika.